Din kurv

  • {{orderLine.quantity}} sæt af 90 labels

    {{orderLine.quantity * basePrice | addDecimals}}

  • Du har ingen Navnelapper i kurven

26. april 2022


Glade køer og biodiversitet

Den 26. April er det et år siden, at Navnelapper.dk anskaffede køer. Der er nok mange, der vil spørge, hvorfor det giver mening for Navnelapper.dk at sponsorere køer

Før jeg startede Navnelapper.dk, var jeg biolog og klimaforsker. Derfor véd jeg, hvor vigtigt det er for vores børns fremtid, at vi kerer os om vores miljø - og hele tanken bag Navnelapper.dk er derfor også at passe godt på vores miljø.

Jeg håber, at Navnelapper.dk kan være med til at reducere spild og gøre bjergene af glemt tøj i vores daginstitutioner lidt mindre og på den måde være med til at skåne miljøet. Hos Navnelapper.dk ligger det os 

 

derfor også generelt nært at gøre alt, vi kan, for at have en positiv indvirkning på miljøet, hvor vi kan. Det viser sig blandt andet ved, at vi planter et træ for hver ordre, vi får.

Ligeledes har Navnelapper.dk’s køer en vigtig rolle for den lokale biodiversitet. Køerne går på strandengen nedenfor et lokalt område, der hedder Røjle Klint. En række dyrearter, specielt fugle, har en levevis, som gør dem afhængige af lysåbne strandenge. På lysåbne strandenge er der ikke skygge fra krat, buske og træer, men i stedet et sammenhængende dække af salt- og fugtighedstolerante græsplanter, siv og urter.


Navnelapper.dk's køer gnasker krat og hjælper fuglene

 

Lysåbne strandenge er dog i tilbagegang. De bliver ikke længere brugt til græsning i samme omfang som i gamle dage. Derfor gror strandengene til i krat og hybenbuske. Hvis vi vil sikre den danske biodiversitet, er det derfor vigtigt at beskytte disse naturarealer, så de kan vedblive med at være levesteder for bl.a. fugle. 

 

Navnelapper.dk’s køer er meget glade for at gnaske krat og hybenbuske, så de er effektive til at holde begroningen nede. Efter et år, er det meget tydeligt at se, hvor effektive køerne er til at holde arealet åbent.

Lille McLapper elsker eventyr

 

Jeg bor selv lige ved Røjle Klint. Køerne går på et stykke af min grund, og jeg kan dagligt glæde mig over at se de prægtige dyr i smukke omgivelser. I starten af april kom den første kalv.

 

Som du måske har set, lavede vi en afstemning blandt jer følgere på Facebook om, hvilket navn kalven skulle have. Efter afstemningen blev det bestemt, at den nye kalv skal hedde McLapper. Og man må sige, at McLapper er en nysgerrig lille bandit. Den har fundet ud af, at den er lav nok til at gå under trådhegnet. Det sker ofte, at vi ser den udforske området, og så må vi på udkig og sikre, at den kommer trygt tilbage til sin mor. 

Alt i alt kan vi i hvert fald konkludere at, køerne er glade, fuglene er glade, og børn som voksne er glade for at beskue de prægtige dyr. Derfor giver det mening for Navnelapper.dk at sponsorere køerne.

 

Venlig hilsen
Søren Larsen
Indehaver og stifter af 
Navnelapper.dk