Din kurv

  • {{orderLine.quantity}} sæt af 90 labels

    {{orderLine.quantity * basePrice | addDecimals}}

  • Du har ingen Navnelapper i kurven

11. maj 2021


Navnelapper.dk har fået nye familie-medlemmer

Mange véd, at Navnelapper.dk planter et træ for hver ordre, vi får. Træerne plantes rundt omkring i verden, hvor der tidligere har været skov - et tiltag der kan komme både naturen og lokalbefolkingen til nytte.

Herhjemme i Danmark, er der også brug for, at der støttes op om naturen. Mangfoldigheden i naturen går hurtigere ned, end nogensinde før. Af hensyn til biodiversiteten, har vi, hos Navnelapper.dk, valgt fremadrettet at gøre en indsats for den danske natur.

 

Derfor kan I nu hilse vores nye familiemedlemmer velkommen :-D 

Navnelapper.dks køer skal sikre, at et unikt naturareal ikke forsvinder

Én af de naturtyper, der er i tilbagegang i Danmark, er de åbne strandenge, der giver levesteder til sjældne planter og insekter. Udnyttelsen af strandenge er udviklet gennem mange hundrede år med græsning og høslæt, der førhen var en naturlig del af landbruget.

Med dagens krav til effektivisering og intensivering af landbruget, kan det ikke længere betale sig at udnytte denne type marginale arealer. Resultatet er, at de lysåbne strandenge gror til, hvis der ikke gøres noget for at forhindre det.

En måde at forhindre, at strandenge vokser til i krat, er, at sørge for, at arealerne bliver afgræsset. Det er her Navnelapper.dk kommer ind i billedet.

Ved Røjle Klint, ikke langt fra Navnelapper.dks kontor i Middelfart, er der et areal med strandeng, hvor der er en høj biodiversitet. Arealet ejes af Naturstyrelsen og private lodsejere.

Navnelapper.dk har valgt at samarbejde med Naturstyrelsen og blive fadder til kvæg af racen Skotsk Højland. Kvæget skal forhindre, at dette unikke naturareal forsvinder.

Skotsk Højland er en nøjsom og robust race

De kan gå ude hele året og er gode til at klare sig selv. Det er verdens ældste registrede kvægrace. De er lette at genkende på deres lange pels og store karakteristiske horn. Skotsk Højland er også kendt for at have et roligt temperament, men når det er sagt - så er de meget beskyttende overfor deres kalve og accepterer ikke, at nogen kommer for nær dem...

Her hos Navnelapper.dk, glæder vi os over køerne og til at fortælle meget mere om hvordan det går...